صندوق های نسوز ایمنی سری سبک

مشخصات صندوقهای نسوز سبک به شرح ذیل می باشد:

از این صندوق ها جهت نگهداری اسناد و اوراق بهادار یا امثال ان در منازل ، دفاتر کار و موسسات کوچک با حجم کار کم مورد استفاده قرار میگیرند. این صندوق ها دارای اوزان و ابعاد مختلفی می باشند که از 100 تا 500 کیلوگرم متغیر  می باشد.

این نوع صندوقها دو جداره و نسوز می باشندكه فضای بین دو جداره خارجی و داخلي با بتن پرشده است وجود بتن و فرم دیواره ها و کلاف ها اجازه نفوذ حرارت را به داخل نمي دهد.

این نوع صندوقها دارای یک عدد دولابچه و دو عدد لولای کامل می باشند

این نوع صندوقها قابلیت نصب انواع قفل های کلید و رمز (مکانیکی و دیجیتالی) را دارند.

مكانيزم زبانه بندي از نوع دورانی سه جهته می باشد.

image

صندوق 550EE

Model: 550 EE

داخلی: 44 * 46 *67

خارجی: 56 * 62 * 82

وزن: kg 333

350

صندوق 350EE

Model: 350 EE

داخلی: 44 * 34 *57

خارجی: 58 * 50 * 73

وزن: kg 247

300

صندوق 300EZ

Model: 300 EZ

داخلی: 31 * 30 *91

خارجی: 46 * 45 * 108

وزن: kg 315

250

صندوق 250EE

Model: 250 EE

داخلی: 31 * 30 *46

خارجی: 45 * 45 * 62

وزن: kg 188

150

صندوق150EE

Model: 150 EE

داخلی: 23 * 27 *37

خارجی: 34 * 42 * 52

وزن: kg 124

75

صندوق75Z

Model: 75 Z

داخلی: 20 * 24 *30

خارجی: 30 * 40 * 45

وزن: kg 97