صندوق آسانسوری ویژه مغازه های بالاتر از سطح خیابان

این مدل از صندوق آسانسوری ویژه مغازه هایی هستند که دارای  ۲ یا ۳ پله هستند  که گاهی این اختلاف به ۵۰ سانتی متر هم میرسد .

این  صندوق های آسانسوری همانند سایر مدل ها بدون هیچگونه صدا و لرزش میباشند و فقط دارای مکانیزم حرکتی متفاوتی هستند.